بواسطه وضعیت فعلی كشور و همچنین با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از دولت یازدهم، به دنبال اشكال‌گیری از جناب آقای روحانی نیستیم ولی در اظهارات ایشان در آخرین دفاعیه خود، عبارتی به چشم می‌خورد كه به نظر می‌رسد، دور از انصاف و واقعیت است.

ایشان درباره فتنه 88 و مسائل بوجود آمده برای نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌گویند: چند سال پیش حوادث تلخی رخ داد و عده‌ای اردوکشی خیابانی کردند و عده‌ای کهریزک را درست کردند که بسیار بد و زیانبار بود بنابر این همه باید تلاش کنیم آتش‌ها با تدبیر خاموش شود.دکتر روحانی با بیان این که ما به دستگاه قضایی اعتماد داریم، افزود: در این حوادث عده‌ای احضار، عده‌ای متهم و عده‌ای محکوم شدند که در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت خود هستند.

شكی در این نیست كه بدرفتاری عده‌ای از مأموران و عاملین كهریزك با متهمین و زندانی‌های فتنه، قانونی و شرعی نبوده است و نظام اسلامی نیز با عذرخواهی و دلجویی از خانواده‌های داغ دیده و محكوم كردن عاملین كهریزك، نشان داد با هرگونه خطا و اشتباهی مقابله می‌كند و به دنبال مظلوم واقع شدن هیچ شخصی در نظام نیست و در صورت اشتباه، هیچ ابایی از عذرخواهی و اقرار به اشتباه ندارد.

اما آیا فتنه و دروغ بزرگ تقلب با ماجرای كهریزك مساوی و در یك سطح هستند؟ آیا ظلم بزرگ قتنه‌گران و حامیان آن برای تهمت‌های ناروا و بدون سند به نظام اسلامی با ماجرای كهریزك در یك سطح است؟

آیا دروغ بستن به نظام اسلامی در فتنه 88 كه باعث فراهم كردن خوراك تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب شد، با ماجرای كهریزك در یك سطح است؟

در ماجرای كهریزك نظام اسلامی از خانواده‌های داغ دیده به صورت رسمی عذرخواهی و دلجویی كرد ولی در ماجرای فتنه كدام یك از فتنه‌گران و حامیانش از نظام اسلامی، خانواده‌های شهید و مردم شریف ایران عذرخواهی كردند؟

به نظر می‌رسد یكی كردن فتنه 88 با ماجرای كهریزك بی‌انصافی است و دولتی كه برخواسته از رأی مردمی است باید به ندای مردمی توجه كند كه در نهم دی به روشنی خواسته خود را مطرح كردند.

برچسب ها :
حسن روحانی ,  رای اعتماد با کابینه ,  اردوکشی خیابانی ,  کهریزک ,  سخنان رئیس جمهور در مجلس , 

موضوع :
سیاسی ,