1388- سفر احمدی نژاد به اصفهان1392 - سفر احمدی نژاد به اصفهان


تنها 4 سال ....

برچسب ها :
محبوبیت احمدی نژاد ,  احمدی نژاد در اصفهان , 

موضوع :
اخلاقی ,  سیاسی ,  تصویری ,