ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید . . .


میلاد یگانه منجی عالم بشریت
حضرت مهدی(عج) مبارک بادموضوع :
اخلاقی ,