در همه‌ى دنیا، انتخابات پرشور، مظهر زنده بودن و حضور بااراده و عزم راسخ یك ملت در عرصه‌هاست. هر جا انتخابات با شركت گسترده‌ى مردم باشد، این نشانه‌ى این است كه ملت در آن كشور بیدارند، هوشیارند و با نظام خود همراهند. میخواهند این را از دست ملت ایران بگیرند. همه‌ى این صدها و هزارها و - اگر این رسانه‌هاى تازه پدید آمده‌ى اینترنتى را هم محاسبه كنیم، سر به میلیونها میزند - میلیونها رسانه را به كار انداختند، براى اینكه مردم را دلسرد كنند. گاهى گفتند مردم شركت نمیكنند، گاهى گفتند تحریم میكنند، گاهى گفتند تقلب میشود، گاهى گفتند چه و چه؛ براى اینكه مردم پاى صندوق رأى نیایند، دلسرد بشوند. آنى كه من احساس میكنم و از لطف الهى احتمال قوى میدهم كه اینجور بشود، این است كه ملت ایران در روز جمعه‌اى كه مى‌آید، یك سیلى سخت‌تر به چهره‌ى استكبار خواهد زد.

من تصورم این است كه این دفعه، این نوبت انتخابات، حساسیتش از دفعات قبل هم شاید بیشتر است؛ به خاطر اینكه تیرهاى موجود در تركش استكبار علیه شما مردم تمام شده. هرچه میتوانستند، ضربه زدند؛ هرچه داشتند و به عقلشان رسیده، فعالیت كردند؛ این تیرهاى آخر است. باید بایستید؛ باید به توفیق الهى، به فضل الهى، اراده و عزم خود را به رخ دشمن بكشید تا بفهمد كه در مقابل این ملت نمیتواند مقاومت كند.

متن کامل بیانات امام خامنه ای در ادامه مطلب....
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

 خوشامد عرض میكنم به همه‌ى برادران و خواهران عزیز. بحمداللّه جلسه‌ى ما امروز در این حسینیه، لبریز از عطر شهادت و یاد مبارك شهیدان عزیز و حضور جانبازان عزیز و خانواده‌هاى شهدا و خانواده‌هاى جانبازان است. قدر اینجور مجلسى را، این بنده‌ى حقیر خیلى میدانم. آنجائى كه یاد شهادت، یاد شهیدان، ذكر شهیدان، تمجید از عظمت شهیدان وجود دارد، هر انسانى، هر دلى احساس عظمت میكند؛ احساس استغناى از غیر خدا میكند. امیدوارم كه خداى متعال تفضلات خود، رحمت خود، فضل خود را به همه‌ى شما عزیزان نثار و نصیب كند و ارواح طیبه‌ى شهیدان عزیز ما و همچنین امام شهیدان را با اولیائش محشور كند.

 این روزها متعلق به امام عسگرى (سلام‌اللّه علیه) است، كه میتواند الگوى همه‌ى مؤمنان، بخصوص جوانان باشد. این امامى كه موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان، همه، شهادت دادند و اعتراف كردند به فضل او، به علم او، به تقواى او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختى‌ها، این انسان بزرگ، این شخصیت باشكوه، وقتى به شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال داشت. در تاریخ پرافتخار شیعه، این نمونه‌ها را كم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه كرامات، وقتى با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ این میشود الگو؛ جوان احساس میكند یك نمونه‌ى عالى در مقابل چشم دارد. آن امام بزرگوار، جوادالائمه (علیه‌السّلام) است كه در بیست و پنج سالگى شهید شده است؛ این امام عسگرى (علیه الصّلاة و السّلام) است كه در بیست و هشت سالگى به شهادت رسیده است؛ و این همه فضیلت، این همه مكرمت، این همه عظمت، كه نه فقط ما به آنها قائلیم و مترنّمیم، بلكه دشمنانشان، مخالفانشان، كسانى كه اعتقاد به امامت آنها نداشتند، همه اعتراف كردند.

 در زمان ما هم كه حقاً و انصافاً یك زمان استثنائى بود - این دوره‌ى نظام جمهورى اسلامى تا امروز یك دوران استثنائى در تاریخ ما است، یك قطعه‌ى زرین است - همین شهدائى كه شما میشناسید، همین عزیزان خود شما، جوانان خود شما، همه الگو هستند. هر جوانى كه با انگیزه‌اى، با یك ایمان مقدس و پاكى حركت كرد، از خانه‌ى خود، از راحتى خود، از آغوش پدر و مادر خود، از هواى خنك در گرماى تابستان، از محیط گرم و نرم در سرماى زمستان دل كند و رفت در دل آن حوادث خونین، پر اضطراب و پر وحشت، تن خود و جان خود را كف دست گرفت تا در برابر تكلیف و وظیفه فدا كند، او یك الگوست. این یك عظمتِ مجسم است در مقابل چشم ما.

 امثال ما افرادى كه پا به سن گذاشته‌ایم و پیرمرد شده‌ایم، لذت ما از دیدن اینها، یك لذت قلبى است؛ اما جوانها علاوه‌ى بر این احتظاظ روحى و قلبى، درس میگیرند، الگو میگیرند. و شهداى ما زنده‌اند؛ همچنان كه خداى متعال خبر داده است: «و لا تحسبنّ الّذین قتلوا فى سبیل اللّه امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون»؛(1) پیش خداى متعالند، زنده هستند، مشرف بر این عالَمند، حوادث را مى‌بینند، سرنوشتها را مى‌بینند، اعمال من و شما را مى‌بینند. آن وقتى كه پاى ما به سنگى بخورد، آن وقتى كه نتوانیم خودمان را درست هدایت كنیم، اداره كنیم، زمین بخوریم، آنها نگران میشوند. آن وقتى كه میفهمیم، مى‌بینیم، محكم قدم برمیداریم، راه را مستقیم حركت میكنیم، به هدف نزدیك میشویم، آنها خوشحال میشوند. آن وقتى كه ملت ایران در یك عرصه‌اى پیروز میشود، آن ارواح طیبه به احتظاظ در مى‌آیند. آن وقتى كه خداى نكرده بر اثر غفلت ما، كوتاهى ما، ملت عقب بماند، مشكل اساسى و عمومى پیدا كند، آنها نگران میشوند. و من به شما عرض كنم؛ در این دورانى كه اكنون ما زندگى میكنیم، دشمن در مقابل ما این جبهه‌ى وسیع را به وجود آورده است و پى‌درپى شكست خورده است، حدس انسان این است كه شهداى عزیز ما در حال احتظاظند، شادمانند، خرسندند. یك ملت با این هماهنگى، با این شكوه، با وجود این همه سختى در راه، در حركت، با وجود این همه دشمنى‌هاى خباثت‌آلود و عنادآمیز، باز وقتى اینجور محكم حركت میكند، گامها را محكم برمیدارد، به سمت هدف پیش میرود، آنها خوشحال میشوند؛ روح مطهر امام خوشحال میشود، ارواح طیبه‌ى شهدا خوشحال میشوند. نه اینكه بخواهیم صحنه را برخلاف واقع تصویر كنیم؛ عین واقعیت همین است كه عرض كردم.

 امروز دنیاى زر و زور و استكبار و همه‌ى زورگوها، همه‌ى خبیثها، همه‌ى كسانى كه دستشان تا مرفق در خون ملتهاست، همه‌ى آنهائى كه به ملتهاشان دروغ میگویند، همه‌ى آنهائى كه براى جیب خودشان حاضرند جیب ملتها را خالى كنند، همه‌ى اینها در مقابل جمهورى اسلامى صف كشیده‌اند و یك جبهه تشكیل داده‌اند. براى اینكه چه كار كنند؟ براى اینكه این ملت را در هم بشكنند؛ براى اینكه ملت ایران را از این راه و از این حركتى كه آغاز كرده و به بیدارى عمومى دنیاى اسلام منتهى شده - و این تازه اول كار است و ان‌شاءاللّه آینده‌هاى روشن‌ترى در پیش است - باز بدارند. اگر آمریكا و غرب و صهیونیسم و سرمایه‌داران و مفتخوران یهودىِ وابسته‌ى به سازمان صهیونیسم بتوانند ملت ایران را قانع كنند، به زانو در بیاورند، به عقب‌نشینى وادار كنند، میتوانند به دنیا بگویند: ببینید، اینها را كه ملت پیشرو بودند، ما سر جاى خودشان نشاندیم. هدف این است. همه‌ى تلاشها براى این است. یك روز این را نمیگفتند، كتمان میكردند؛ امروز صریحاً و علناً میگویند. میگویند ما میخواهیم تحریم كنیم - تحریم نفت، تحریم بانك مركزى، تحریم چه، تحریم چه، تحریم چه - به وسیله‌ى شوراى امنیت سازمان ملل قطعنامه صادر كنیم، پشت سرش قطعنامه‌ى دیگر، پشت سرش قطعنامه‌ى دیگر. كه چه اتفاقى بیفتد؟ براى اینكه ملت ایران خسته بشود. عجیب است؛ هرچه گذشته، ملت ایران شادابتر، زنده‌تر، بااستقامت‌تر و مصمم‌تر شده است.

 امسال بیست و دوم بهمنِ شما - این حركت عظیم مردم در پشتیبانى از نظام - یك سیلى به صورت استكبار بود. آنها آرزوشان این است كه بتوانند گروهكهائى را بیاورند توى خیابان، علیه نظام. اتفاقى كه میخواستند براى ایران رخ بدهد كه مردم علیه نظام قیام كنند، براى خودشان رخ داده است! به كشورهاى اروپائى نگاه كنید؛ اینهائى كه مى‌آیند توى خیابان، اینهائى كه مشت گره میكنند، اینهائى كه شیشه میشكنند، مردمِ همان نظامها هستند. خوابى كه براى شما دیده بودند، براى خودشان تعبیر شده است؛ تیرى كه به سمت ملت ایران و جمهورى اسلامى ایران پرتاب كرده بودند، كمانه كرد، برگشت به طرف خودشان. این پیروزىِ ملت ایران است.

 ما امروز در همه‌ى ابعاد، با یك نگاه راهبردى داریم پیش میرویم. ممكن است در یك بخشى، در یك گوشه‌اى، یك كوتاهى‌اى وجود داشته باشد، اما حركت عظیم به طور عموم به طرف جلو بوده است و ملت اجازه نداده است كه دشمن از توطئه‌اى كه میكند، شاد بشود. همه كار كردند: جوانهاى ما را توى خیابانها شهید كردند؛ دانشمندان ما را به‌وسیله‌ى مزدوران قاتلِ خودشان، تروریستهاى خودشان، به شهادت رساندند؛ كار سیاسى، كار تبلیغاتى، كار اقتصادى، كار امنیتى - جاسوس بفرستند - از این كارها مرتب دارند میكنند؛ خرج هم میكنند چه جور، براى اینكه بتوانند ملت ایران را خسته كنند. شما نگاه كنید ببینید ملت ایران امروز بانشاطتر و شادابتر و عازم‌تر از همیشه است. جوانِ امروز از جوانِ ده سال و بیست سال قبل اگر سرحال‌تر و بانشاطتر و پرانگیزه‌تر نباشد، كمتر نیست. این نشانه‌ى حركت به جلوى ملت ایران و عقب‌نشینى آنهاست.

 خداى متعال هم براى این ملت جور آورده. همین انتخاباتها، همین پاى صندوق رفتن‌ها، همه‌ى اینها مظهر حضور مردم و مظهر نشان دادن اقتدار مردم است. شاید شش ماه یا بیشتر است كه دارند علیه انتخابات روز جمعه تبلیغات میكنند - انواع و اقسام تبلیغات - براى اینكه مردم را دلسرد كنند، براى اینكه پاى صندوقها خلوت باشد.

 در همه‌ى دنیا، انتخابات پرشور، مظهر زنده بودن و حضور بااراده و عزم راسخ یك ملت در عرصه‌هاست. هر جا انتخابات با شركت گسترده‌ى مردم باشد، این نشانه‌ى این است كه ملت در آن كشور بیدارند، هوشیارند و با نظام خود همراهند. میخواهند این را از دست ملت ایران بگیرند. همه‌ى این صدها و هزارها و - اگر این رسانه‌هاى تازه پدید آمده‌ى اینترنتى را هم محاسبه كنیم، سر به میلیونها میزند - میلیونها رسانه را به كار انداختند، براى اینكه مردم را دلسرد كنند. گاهى گفتند مردم شركت نمیكنند، گاهى گفتند تحریم میكنند، گاهى گفتند تقلب میشود، گاهى گفتند چه و چه؛ براى اینكه مردم پاى صندوق رأى نیایند، دلسرد بشوند. آنى كه من احساس میكنم و از لطف الهى احتمال قوى میدهم كه اینجور بشود، این است كه ملت ایران در روز جمعه‌اى كه مى‌آید، یك سیلى سخت‌تر به چهره‌ى استكبار خواهد زد.

 دست خدا با شماست. هدایت دلها و جانهاى ما به دست خداست. «ازمّة الأمور كلّا بیده»؛ همه چیز دست خداست. وقتى دل ملت، دل مسئولین، دل دلسوزان با خدا باشد، خدا راه را آسان میكند، تسهیل میكند، راه را باز میكند، توفیق میدهد و ان‌شاءاللّه این توفیق نصیب ملت ایران خواهد شد.

 حقیقتاً انتخابات، سیلى به چهره‌ى دشمنان این ملت است. آنچه مهم است، این است كه مردم حضور پیدا كنند؛ البته این هم مهم است كه به نامزدهاى صالح رأى بدهند. هر دو مهم است، لیكن حضور در درجه‌ى اول است. هرچه حضور مردم بیشتر باشد، پشتوانه‌ى مجلس شوراى اسلامى قوى‌تر باشد، مجلس محكم‌ترى، تواناترى، شجاع‌ترى تشكیل خواهد شد؛ صداى عموم مردم را میتواند با قدرتِ تمام به گوش دنیا برساند. این است كه این حضور، حضور بسیار بااهمیتى است؛ حضور بسیار باعظمتى است. و من تصورم این است كه این دفعه، این نوبت انتخابات، حساسیتش از دفعات قبل هم شاید بیشتر است؛ به خاطر اینكه تیرهاى موجود در تركش استكبار علیه شما مردم تمام شده. هرچه میتوانستند، ضربه زدند؛ هرچه داشتند و به عقلشان رسیده، فعالیت كردند؛ این تیرهاى آخر است. باید بایستید؛ باید به توفیق الهى، به فضل الهى، اراده و عزم خود را به رخ دشمن بكشید تا بفهمد كه در مقابل این ملت نمیتواند مقاومت كند. ...(2)

 خداوند به شما خیر بدهد. خداوند ان‌شاءاللّه بركاتش را بر ملت عزیز ایران، بر شما جوانان عزیز نازل بفرماید. من بار دیگر به همه‌ى شما خیرمقدم عرض میكنم، مقدم شما را گرامى میدارم؛ مخصوصاً خانواده‌هاى عزیز شهدا، مخصوصاً جانبازان عزیز و خانواده‌هاى آنها. امیدوارم ان‌شاءاللّه همه‌ى شما مشمول الطاف الهى بوده باشید.


برچسب ها :
بیانات امام خامنه ای در90/12/10 ,  بیانات امام خامنه ای در انتخابات مجلس نهم ,  انتخابات 12 اسفند ,  imam khamenei ,  اهمیت انتخابات نهم ,  متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات مجلس نهم , 

موضوع :
خبری ,  سیاسی ,